Sistema ClauSoft Arts Gràfiques

El sistema ClauSoft Arts gràfiques és un sistema integral que permet gestionar fàcilment els processos productius, comercials i financers de la teva empresa. Pressupostos, producció, operacions externes, stocks, lliuraments, facturació, cartera, comptabilitat, estadístiques de venda i de compres, etc.

N

És un sistema que s’adapta a les teves necessitats, sempre actualitzat i en constant evolució.

N

Càlcul optimitzat, segons les màquines, formats de paper…

N

Control de feines pendents, en curs i endarrerides

N

Planificació de la producció i control mitjançant TPC (Terminal de Control de Producció) de les tasques realitzades pels operaris.

N

Des de l’entrada dels pressupostos fins a la comptabilització final, tindrà tota la informació de l’empresa en un sol programa informàtic.

N

Suport complert durant la posada en marxa i servei post-venda.

N

Elabora pressupostos en segons, sense necessitar personal especialitzat.

N

Control de les operacions externes de cada feina i dels materials necessaris, genera comandes als proveïdors automàticament.

N

Control exhaustiu de minves i del consum de matèries primeres.

N

Comparativa entre costos previstos i reals.

N

Aquest sistema es desenvolupa i actualitza comptant amb el criteri de professionals del sector.